Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของบุญเลิศ อละสัตย์
การสมัครเป็นสมาชิก
โดย บุญเลิศ อละสัตย์ - Monday, 3 November 2014, 10:19PM
 

นักเรียนธัญรัตน์ที่ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าเรียนในระบบTRe-Learning
ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้


สมครสมาชิก


1. ใส่ชื่อผู้ใช้ตอนเข้าระบบ
2. ใส่ระหัสผ่าน อย่างน้อย8ตัว ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข สัญลักษณ์ ผสมผสานกัน(อย่าลืมจด1-2ไว้)
3.-4. ใส่อีเมล์จริงที่สามารถติดต่อได้
5. ใส่เลขประจำตัวนักเรียนแล้วตาม...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(92 คำ)